Điều kỳ diệu mà tiếng Trung mang tới đối với những người giỏi tiếng Trung

Điều kỳ diệu mà tiếng Trung mang tới đối với những người giỏi tiếng Trung Trung Quốc là trong những nước đang có nền kinh tế phát triển nhanh chóng vượt bậc. Do đó,...